top of page

Blog Porat

Le temps se raccourcit

16 mars 2021

עוד שבוע בשוויץ, הגעתי למקום חדש, חווה טיפולית לאנשים שנקלעו לקשיים בחייהם. כל יום שני אני לומד גרמנית בקורס פרטי עם מורה סימפטי ונפלא. יש הרגשה שמתקרבים כבר לאט לאט למחצית תקופת ההתנדבות, ככה זה הזמן בשוויץ, הוא טס במהירות. לא מזמן נפרדתי מהמשפחה הקודמת יש בזה קושי כי אתה נקשר לאנשים ופתאום לפתע אתה נאלץ לעזוב, אך עם זאת אתה בדרך ליעד הבא, למשיבא לאתגה רר בסופשים תמיד מעניין בשבת עשינו ערב פיצה ואומנות .כל פעם זו הרפתקה אחרת -בין עם עולים איזה הר יפייפה או בו אפ ואל ל יו יאפ אובשל ל ואני כרגיל .כולי ציפייה לקראת הבאות!

WhatsApp Image 2021-03-12 at 10.59.00.jp

On a presque l'impression que c'est ça. Le sentiment de la fin approche et me pique.

 

J'ai passé le mois dernier dans divers emplois ... toutes sortes de petits projets. Les boiseries et tout ce qui est habituel ... et maintenant la date est venue pour moi de partir en vacances de deux semaines où je peux faire ce que je veux ... probablement le dernier) de retour dans le canton italien du Tessin. Nous y resterons deux nuits dans un endroit qui est censé être un point de rencontre pour les jeunes dans les années à venir (plus de projets).

 

Les pensées s'accumulent avant de partir et de retourner en Israël. Le temps est de plus en plus court, et c'est perceptible. À l'heure actuelle, il reste peu de liberté. Pour moi, ce n'est pas encore le moment de regarder le dernier regard pour résumer .. Je veux profiter de ce moment et de manière positive et surtout essayer de sourire et de profiter!

Vie courante

28 janvier 2021

לעבודה, טו ביזנס.
. למינהן. סוגרים וכן הלאה ... היום לדוגמא רק לחתוך ולקלף בצל מהבוקר אך מה לעשות מי שנרשם לתכנית ההתנבדות צריך להבין שיש גם ימים כאלה 😉 בימי רביעי בדרך כלל אני עובד עם איש משק בשם כריסטיאן (הכפר הגדול הסמוך) יוצא בבוקר על האפניים שסיפק הפרוייקט .בשלג, , מזג אוויר. הפרות. שסיימנו, לכבשים. מהאיזור. שנחנו, עוברים או לחטיבת עצים לבערה ואם סיימנו גם עם זה מתחיימנו זה מתחילים בטיפולים קטנים של מכוניות מהאיזור בגראז׳ הקטן שיש לו בגראז׳ הקטן שיש לו בגראז׳ הקטן לו בגראז׳ הקטן שיש לו בגראז׳ הקטן שיש לו בגראז׳ הקטן . , , ביותר, בידע וניסיון!  שמח מחדש!

WhatsApp Image 2021-01-26 at 17.00.02.jp

Nous sommes de retour au travail, de retour aux affaires. Ces jours-ci, je suis de retour au travail dans le même travail que j'avais travaillé avant les vacances. Trois jours par semaine, je passais ici à la ferme avec des sacs de remplissage de toutes sortes d'infusions de thé spéciales.

Aujourd'hui, par exemple, je viens de couper et d'éplucher un oignon dès le matin. Ceux qui s'inscrivent au programme SVE doivent comprendre qu'il existe également de tels jours par tous les temps.

 

Le mercredi, je travaille habituellement avec un fermier du nom de Christian à Schwarzenburg (le grand grand village voisin). Je sors le matin sur le vélo fourni par le projet. Dans la neige, sous la pluie, par tous les temps. Je le rencontre à la ferme et je commence à nourrir les vaches. Une fois que nous avons terminé, continuez à nourrir les moutons. Puis la pause déjeuner arrive et nous cuisinons quelque chose de petit chez lui ou prenons des plats à emporter.

 

Après le repos, nous passons à une division en rondins pour le bois et si nous en avons terminé, nous commençons par de petits traitements de voitures de la zone dans le petit garage qui dispose d'un parking. Aussi avec Christian, c'est toujours fascinant, jamais ennuyeux, il y a toujours des conversations très intéressantes, et peut-être le plus important de tous m'enrichit de connaissances et d'expérience! Demain, nous nous reverrons lui et moi en sommes heureux.

Cours de ski

7 janvier 2021

4 . , כישראלי, של ולא מימיו! דירה לאתר הסקי - שהפך את בנוסף ציוד לאורך הקורס.
, , , חבטות. . המון כח רצון. 3 ו 4 ממש מה לקנות תקווה שאולי ממש הך. מה מוטבציה -אם אז אני לא?!
יום ועוד יום. את ההתקדמות. ביום האחרון היה לנו כרטיסים לרכבל (מעלה המורד) עלינו עם הרבה ביטחון ירדנו את כל הדרך מטה ררר ר ללי אחר 4 ! זאת תמיד יש הפתעות ! אדירה ! כיף שרק ימשיך ככה ! .

WhatsApp%20Image%202021-01-26%20at%2017.

Pendant les vacances de Noël, j'ai eu un cours de ski avec un professeur particulier qui a duré environ 4 jours. Pour moi, en tant qu'Israélien, ce fut une expérience vraiment spéciale car une des habituelles trop de neige et jamais skié auparavant! Nous avions un appartement juste à côté de la station de ski - Schwarzsee, ce qui rendait l'affaire très confortable en plus de la location de matériel de ski tout au long du parcours.

 

La première journée de ski a commencé avec des chutes, des accidents, beaucoup de bosses. Nous avons commencé dans une zone avec des enfants et un petit tapis roulant qui vous emmène à l'étage à chaque fois. Il fallait beaucoup de volonté. Vous voyez des enfants de 3 et 4 ans skier comme de vrais professionnels, ce qui vous fait perdre un peu l'espoir que ce n'est peut-être pas vraiment votre domaine. Mais cela vous motive aussi à continuer - s'ils le peuvent alors pourquoi pas moi ?!

 

Un autre jour et un autre jour. Je sens le progrès. À la fin du dernier jour, nous avions des billets de téléphérique (montant et descendant) sur nous avec beaucoup de confiance, nous sommes allés jusqu'au bout sans l'aide d'un guide et sans l'aide de personne d'autre! Je n'aurais pas cru 4 jours avant que j'y réussirais! Pourtant, il y a toujours des surprises! Je suis retourné à Obreichi Farm avec un immense sentiment de satisfaction! Quel plaisir cela va continuer comme ça! .

Vacances de Noël

31 décembre 2020

גר. , , . שלג. והאיזור. . . , לוירוס. מהפרוייקט. בחווה !

WhatsApp Image 2021-01-26 at 17.00.09.jp

À la ferme d'Obreichi où je suis, nous avons célébré Noël tous ensemble avec des cadeaux, du chocolat et de la neige. Beaucoup de neige. Nous avons organisé une foire spéciale avec des stands de beaucoup de gens et de gens vendant des produits biologiques de la ferme et de la région. Il y avait un orchestre de musiciens et je me suis même porté volontaire pour danser.

 

Nous nous sommes ensuite rendus dans la ville pittoresque de Grindelwald et les célébrations du nouvel an ont eu lieu. La corona ici comme partout, tout est fermé et ça se ressent mais l'ambiance à Obereichi à la ferme refuse de céder la place au virus. Ce furent deux semaines de liberté.

 

Et pour être honnête, j'ai déjà hâte de revenir à la ferme!

Le 2ème mois

07 décembre 2020

בשוויץ, הגעתי למקום חדש, טיפולית לאנשים שנקלעו לקשיים בחייהם.חווה אורגנית שמשווה מוצרית שמשווקת מוצרים הי י י י י י י י י י י י י י י י י י י . , זה הזמן , במהירות. נפרדתי מהמשפחה הקודמת יש בזה קושי כי נקשר לאנשים ופתאום לפתע אתה נאלץ לעזוב, אך עם זאת אתה בדרך להיעד הבא, למשיבא לה ראתגר תמיד מעניין בשבת עשינו ערב פיצה ואומנות .כל פעם זו הרפתקה אחרת -בין עם עולים איזה הר יפייפה או בו ול רל יו ו כרגיל .כולי לקראת הבאות!

 

index.jpg

Une autre semaine en Suisse: je suis arrivé dans un nouveau lieu, une ferme thérapeutique pour les personnes qui ont rencontré des difficultés dans leur vie. Une ferme biologique qui commercialise des produits dans les magasins de tout le pays. Ma nouvelle famille d'accueil est si charmante, tout comme les gens qui sont là-bas.

 

Chaque lundi, j'apprends l'allemand dans un cours privé avec un professeur sympathique et formidable. On a le sentiment que nous approchons déjà lentement de la moitié du volontariat, c'est comme ça en Suisse; Le temps passe presque.

 

J'ai récemment quitté ma famille précédente, car il y a une difficulté, vous êtes attaché aux gens et soudainement vous êtes obligé de partir, mais vous êtes en route vers la prochaine destination, vers la prochaine tâche, vers le prochain défi.

 

Le week-end, c'est toujours intéressant le samedi, nous avons fait une soirée de pizza et d'art. Chaque fois, c'est une aventure différente - que ce soit avec une randonnée sur une belle montagne ou avec une courte randonnée dans la neige, ou même simplement pour visiter Berne. Et comme d'habitude, j'attends avec impatience la prochaine aventure!

salut

09 novembre 2020

חודש וחצי בערך בשוויץ, הנופים שונים האוכל ובעיקר האנשים. מהרגע הראשון שקיבלתי את הודעה על הפרוייקט לחצי שנה בשוויץ כמעט ולא היססתי, ידעתי מיד, זה משהו שאני רוצה לעשות.
לאחר שנחתתי נאלצתי להכנס לעשרה ימי בידוד בעקבות נגיף הקורונה. למזלי הפרטנרית שלי ג׳ומאן הייתה לא פחות מפרטנרית מופלאה למשימה זו ועל כך אני מודה לה מאוד. את החודש הראשון התחלנו בבפרויקט של בניית חומה מאבנים טבעיות בלבד (טרסה) בפסגת הרי הוויסנשטיין מערי הוויסנשטיין מערויקט העיר סוולות׳ורשא וי וי ווי את השהות שלי בסולות׳ורן העברתי ע״י אירוח מקסים בידי זוג מקסים להפליא עם שניי ילדים מתוקים לא פחות פשוט חוממשיה של וט חוחיה של Murs המשכנו לעוד כמה ימים מופלאים בטיצ׳ינו הקנטון האיטלקי של המדינה וגם שם היה מטורף ...
ועכשיו הנה אני בחלק האמיתי שלכבודו הגעתי: ההתנדבות בקאנטרי סייד ... בימים אלו אני מתארח אצל המשפחה המאמצת השנייה
שלי (יגיסברג, איזי הגאנטריש) וג באיוווז כל יום חצי שעה באוטובוס / אופניים ואני בשוורצנבורג נהנה מעבודה עם בעלי חיים, עבודה עם עץ, בנייה, ועוד ועוד מכנוניקרל עבר רק חודש וחצי אמנם וזה מרגיש כאילו אני מקומי ונולדתי כאן! כרגע ההתנדבות החלומית ממשיכה ואני רק מצפה לבאות!

201014_151_SvG_h_edited.jpg

Maintenant, je suis environ un mois et demi en Suisse, les paysages sont différents, la nourriture et surtout les gens.

 

Dès le premier moment où j'ai reçu l'annonce du projet pendant six mois en Suisse, je n'ai presque pas hésité, j'ai tout de suite su, c'est quelque chose que je voulais faire.


Après mon arrivée en Suisse, j'ai dû passer 10 jours en quarantaine à cause du virus corona. Heureusement, mon partenaire Juman a été un partenaire formidable pour cette tâche et je la remercie beaucoup.

 

Le premier mois, nous avons commencé un projet de construction d'un mur en pierre sèche au sommet de la montagne Weissenstein au-dessus de la ville de Soleure. Une expérience formidable qui a duré environ trois semaines et sans aucun doute quelque chose dont je me souviendrai pour toujours.

 

J'ai passé mon séjour à Soleure avec une charmante famille d'accueil. Un couple merveilleusement charmant avec deux enfants pas moins gentils - juste une vraie expérience!

 

Juman et moi avions ensuite une semaine de congé - nous en avons profité à deux mains et sommes allés rendre visite à un ami proche dans la région de Zurich, un ami que j'ai également rencontré sur un projet en Suisse il y a un an (construire des murs briser des murs). Nous avons continué encore quelques jours merveilleux au Tessin, le canton italien du pays et c'était fou là-bas ...


Et maintenant, je suis ici dans la vraie partie, la raison pour laquelle je suis venu: le bénévolat à la campagne. Ces jours-ci je loge dans une autre famille d'accueil (Rigisberg, région de Gantrisch), un couple dans la soixantaine avec beaucoup d'expérience et surtout beaucoup de gentillesse et un grand sourire. Chaque jour, je vais une demi-heure en bus / vélo à Schwarzenburg, où j'aime travailler avec les animaux, travailler le bois, la construction et plus encore et surtout profiter de chaque instant!

 

Cela ne fait qu'un mois et demi et j'ai l'impression d'être local et je suis né ici! En ce moment, le bénévolat de rêve continue et j'ai hâte de voir ce qui s'en vient!

bottom of page